Møde i Fællesrådet 25. marts

Fællesrådet – som vores vejforening er medlem af – har indkaldt til det årlige repræsentantskabsmøde tirsdag den 25.3 kl 19.30 i Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175.

Se her materiale udsendt af Fællesrådet inkl dagsorden, forslag til vedtægtsændringer, regnskab og budget.

fællesrådet

Vejforeningen Heidesvej og Elverdalsvej Øst har indsendt forslag om en alternativ NY formålsparagraf, der lægger øget vægt på medborgerskab, dialog og inddragelse af os medlemmer – især når der er tale om kommunale planlægnings- og anlægsinitiativer som den vi oplevede i sommers i forbindelse med planerne om byggeriet på Oddervej.

I kan se vores forslag til ny formålsparagraf her sammen med den nuværende og Fællesrådets forslag

Fællesrådet – vedtægter idag og forslag

Vi har desuden foreslået, at der sættes aktiviteter igang, så vi kan finde ud af, om vi herude i Højbjerg-Holme-Skåde kan bidrage til/deltage i Kulturby 2017.

Kom og vær med til at bestemme, hvordan vores område skal udvikle sig. Giv lige Ole Jean (formand for Fællesrådet) besked senest 22.3, så han har kage nok med (olejean@kabelmail.dk eller 20411514)