Vejforeningen efterlyser nye kræfter

generalforsamling-2014

Søndag den 22 juni kl. 19 er der den årlige generalforsamling i Vejforeningen. Vi håber her at få valgt 4 nye aktive beboere ind i bestyrelsen, da Pia, Kjeld, Claus og Sofie ikke genopstiller. Tak for indsatsen til de fire og kom frisk, hvis du har lyst til at være med i et hyggeligt forum, der står for Rulledag, Høstfest og holder øje med politiske tiltag.

Vi håber også, at der er flere, der vil melde sig ind i vejforeningen, forny deres medlemsskab eller blive sponsor. Kassen er nemlig tom efter Rulledag (leje af vej-fest skilte er en dyr fornøjelse) og med kun ca. 20 betalende medlemmer (ud af 130 husstande), så burde der være room for improvement. Det koster jo kun sølle 100 kr. om året. Man sætter bare pengene ind på konto 4629 4629289305 og skriver navn og husnummer.

Vi holder jo løbende møder med Fællesrådet og de andre vejforeninger om kommunens planer om et nyt bibliotek, om trafikløsninger etc. Når vi sådan repræsenterer vejen, så er det vigtigt, at vi har vejens beboere bag os. Også derfor er det vigtigt med så mange medlemmer som muligt.

Det formelle

Der indkaldes hermed til generalforsamling søndag den 22.6. kl 19-20-30 hos Pernille, Elverdalsvej 48.

Dagsorden for Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Indkomne forslag (forslag sendes senest 14.6 til elverdalsvejoest@gmail.com)
  8. Eventuelt.